cz en de ru

INOVACE VÝROBY SÝRŮ ZÁVODU MADETA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Název projektu:    INOVACE VÝROBY SÝRŮ ZÁVODU MADETA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Cíl operace:          Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Předmětem projektu je rozšíření sortimentu sýrového programu závodu Madeta Planá nad Lužnicí o nový typ sýra s novými chuťovými vlastnostmi dosaženými úpravou zrání a mikrobiálními kulturami, včetně nového způsobu balení typu Plasticoat. Dále pak investice do technologických zařízení a vývoj nových výrobních postupů v zásadních částech fermentačního procesu - výroba sýrového zrna, tvarování, lisování a solení sýrů nejen pro nový typ sýra, ale pro celý sýrový program s hlavním cílem prodloužení trvanlivosti.

U nového výrobku a také u stávající produkce lze tohoto cíle dosáhnout jen zlepšením zásadních sekcí výrobního postupu a instalací částí nové výrobní linky. Kromě uspokojení požadavků konzumentů je cílem zvýšit konkurenceschopnost této kategorie sýrů vyráběných v závodu MADETA Planá nad Lužnicí.

Strategickým postupem k úspěšnému dosažení těchto cílů je spolupráce s kompetentním odborným subjektem, Výzkumným ústavem mlékárenským s. r. o., který se bude podílet na vývoji receptury nového produktu, návrhu sestavy technologických zařízení a výrobního postupu pro nový typ sýra včetně návrhu inovace obalu a procesu zrání.

Hlavním technologickým cílem bude inovace výroby zrna, jeho tvarování, lisování a solení, a to jak pro nový výrobek, tak i pro celou stávající produkci sýrů.

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2021

Zpět na Aktuality