myslíme na príroduStáhnout katalog
Madeta.cz

Naše výrobky sú z mlieka v nadštandardnej kvalite

Surové kravské mlieko v akostnej kategórii Q CZ sa vyznačuje vyššou kvalitou a prísnejšími akostnými požiadavkami nad rámec platných právnych predpisov.
Naše výrobky sú z mlieka v nadštandardnej kvalite

Kvalitu mlieka a mliečnych výrobkov určuje v prvom rade kvalita a zdravie dojníc a prostredie, v ktorom žijú, dôležitý je tiež zvoz mlieka, profesionalita vodičov a kvalita práce pri ďalšom spracovaní mlieka. Po celý čas je dôležité zachovať vysokú úroveň hygieny.

Kvalita výrobkov je pre nás na prvom mieste. Spoločnosť MADETA a.s. je súčasťou programu akosti Q CZ. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, čo zahŕňa certifikácia Q CZ a čo to pre vás, ako zákazníka, znamená.

Cieľom programu akosti Q CZ je produkcia a spracovanie surového kravského mlieka od českých poľnohospodárov s vyššími kvalitatívnymi parametrami. Tento program je realizovaný Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky a na realizáciu dohliada tiež Štátny veterinárny ústav Olomouc a Štátny poľnohospodársky intervenčný fond.

Pred tým, ako sme mohli získať certifikát, bolo treba vykonať posúdenie zhody s požiadavkami. Toto posúdenie vykonáva akreditovaný orgán, ktorý bol poverený ministerstvom poľnohospodárstva. Posúdenie zhody sa následne vykonáva periodicky každých 12 mesiacov.

Akosť surového mlieka sa posudzuje podľa celého radu ukazovateľov. Sleduje sa napríklad mikrobiologická čistota, čo znamená počet mikroorganizmov v mlieku. Mikrobiologická čistota odráža hygienu stajne a celkového získavania mlieka. Ďalší z ukazovateľov na posúdenie zhody sa týka tzv. počtu somatických buniek. Počet týchto buniek ukazuje zdravie mliečnej žľazy a celkovú pohodu dojníc na farme. Ako bolo už uvedené, akostná kategória Q CZ sa vyznačuje prísnejšími akostnými požiadavkami nad rámec platných právnych predpisov. Rozdiely môžete vidieť v tabuľke nižšie.

 

Podľa európskej legislatívy Podľa certifikácie Q CZ

Mikrobiologická čistota

100 000 zárodkov v 1 ml

35 000 zárodkov v 1 ml

Počet somatických buniek

400 000 v 1 ml

220 000 v 1 ml

Mikrobiologická čistota a počet somatických buniek nie sú iste jediné ukazovatele, ktoré sa sledujú. Ďalšími parametrami sú obsah bielkovín, ktorých hodnota sa musí pohybovať minimálne na hranici 3,22 hmotnostného percenta, bod mrznutia, ktorý nesmie presahovať −0,515 °C alebo obsah beztukovej sušiny (obsah sušiny po odpočítaní množstva tuku), ktorý musí byť ≥ 8,50 hmotnostného percenta. Za samozrejmú sa tiež považuje nulová hodnota ukazovateľa rezídua inhibičných látok (zvyšky antibiotík a chemoterapeutík, ktoré možno zistiť v živočíšnych tkanivách zvierat).

Kvalita mlieka ovplyvňuje aj kvalitu výsledného produktu, ktorý sa z mlieka vyrába. Naše produkty sa vám snažíme ponúkať v kvalite čo najvyššej, toto je jeden z dôkazov.

Aktuálnosť našej certifikácie si môžete overiť na stránkach Štátneho veterinárneho ústavu Olomouc: http://certifikace.svuol.cz/certifikaty-m2.php.

Ďalšie Madetovinky

na prehĺad Madetovinek...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na príroduStáhnout katalog

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk