myslíme na příroduNIVA
Madeta.cz

Naše výrobky jsou z mléka v nadstandardní kvalitě

Syrové kravské mléko v jakostní kategorii Q CZ se vyznačuje vyšší kvalitou a přísnějšími jakostními požadavky nad rámec platných právních předpisů.
Naše výrobky jsou z mléka v nadstandardní  kvalitě

Kvalitu mléka a mléčných výrobků určuje v první řadě kvalita a zdraví dojnic a prostředí, ve kterém žijí, důležitý je také svoz mléka, profesionalita řidičů a kvalita práce při dalším zpracování mléka. Po celou dobu je důležité zachovat vysokou úroveň hygieny.

Kvalita výrobků je pro nás na prvním místě. Společnost MADETA a.s. je součástí programu jakosti Q CZ. V následujících řádcích se dozvíte, co obnáší certifikace Q CZ a co to pro vás, jako zákazníka, znamená.

Cílem programu jakosti Q CZ je produkce a zpracování syrového kravského mléka od českých zemědělců s vyššími kvalitativními parametry. Tento program je realizován Ministerstvem zemědělství České republiky a na realizaci dohlíží také Státní veterinární ústav Olomouc a Státní zemědělský intervenční fond.

Předtím, než jsme mohli získat certifikát, bylo potřeba provést posouzení shody s požadavky. Toto posouzení provádí akreditovaný orgán, který byl pověřen ministerstvem zemědělství. Posouzení shody se následně provádí periodicky každých 12 měsíců.

Jakost syrového mléka se posuzuje dle celé řady ukazatelů. Sleduje se například mikrobiologická čistota, což značí počet mikroorganismů v mléce. Mikrobiologická čistota odráží hygienu stáje a celkového získávání mléka. Další z ukazatelů pro posouzení shody se týká tzv. počtu somatických buněk. Počet těchto buněk ukazuje zdraví mléčné žlázy a celkovou pohodu dojnic na farmě. Jak bylo již uvedeno, jakostní kategorie Q CZ se vyznačuje přísnějšími jakostními požadavky nad rámec platných právních předpisů. Rozdíly můžete vidět v tabulce níže.

 

Dle evropské legislativy

Dle certifikace Q CZ

Mikrobiologická čistota

100 000 zárodků v 1 ml

35 000 zárodků v 1 ml

Počet somatických buněk

400 000 v 1 ml

220 000 v 1 ml

Mikrobiologická čistota a počet somatických buněk nejsou jistě jediné ukazatele, které se sledují. Dalšími parametry jsou obsah bílkovin, jehož hodnota se musí pohybovat minimálně na hranici 3,22 hmotnostního procenta, bod mrznutí, který nesmí přesahovat -0,515 °C nebo obsah tukuprosté sušiny (obsah sušiny po odečtení množství tuku), který musí být ≥ 8,50 hmotnostního procenta.Za samozřejmé se také považuje nulová hodnota ukazatele rezidua inhibičních látek (zbytky antibiotik a chemoterapeutik, které lze zjistit v živočišných tkáních zvířat).

Kvalita mléka ovlivňuje i kvalitu výsledného produktu, který se z mléka vyrábí. Naše produkty se vám snažíme nabízet v kvalitě co nejvyšší, toto je jeden z důkazů.

Aktuálnost naší certifikace si můžete ověřit na stránkách Státního veterinárního ústavu Olomouc: http://certifikace.svuol.cz/certifikaty-m2.php.

Další Madetovinky

na přehled Madetovinek...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na příroduNIVA

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk