myslíme na příroduVyhraj s romadurem
Madeta.cz

Podílíme se na systému recyklace

Zajistili jsme zpětný odběr a recyklaci 3 019 tun obalových odpadů za rok 2020.
Podílíme se na systému recyklace

Díky naší spolupráci se společností EKO-KOM za rok 2020 byl zajištěn zpětný odběr a recyklace odpadů, které naplnily 1 839 svozových automobilů.

Podíl Madety na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 3 151 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 110 sběrných míst pro kovové obalové odpady. Třídění odpadu jsme tak umožnili 56 258 obyvatelům.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 7 632 tun CO2 ekv. Bylo tak uspořeno 181 071 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 3 588 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu.

Uspořená energie naší společností představuje 352 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl.m. Praze.

Má to smysl, recyklujte s námi.

na přehled článků

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na příroduVyhraj s romadurem

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk