This website uses cookies to help us improve our services, personalize ads, and analyze traffic. By using our site you agree to this.
Více informací
We think of natureRakletuj s Madetou
Madeta.cz

Projekt Optimalizace strojovny

Optimalizace provozu strojovny chlazení byla spolufinancována z evropských fon­dů.
Projekt Optimalizace strojovny

Předmětem projektu je optimalizace provozu strojovny chlazení, pořízením nových pístových kompresorů, které budou sloužit pro chlazení ledové vody a instalací tepelného čerpadla typu NH3 – voda. Projekt je plně v souladu s cílem programu, protože podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Projekt tak přispívá k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Termín realizace je stanoven na 31.12.2018.

Náklady na projekt činí 37 852 364,00 Kč.

Podpora z veřejných zdrojů činí 11 355 709,20 Kč.

 

to the list of Madetovinky...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
We think of natureRakletuj s Madetou

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenen