This website uses cookies to help us improve our services, personalize ads, and analyze traffic. By using our site you agree to this.
Více informací
We think of natureDownload catalogue
Madeta.cz

Projekt Optimalizace strojovny

Optimalizace provozu strojovny chlazení byla spolufinancována z evropských fon­dů.
Projekt Optimalizace strojovny

Předmětem projektu je optimalizace provozu strojovny chlazení, pořízením nových pístových kompresorů, které budou sloužit pro chlazení ledové vody a instalací tepelného čerpadla typu NH3 – voda. Projekt je plně v souladu s cílem programu, protože podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Projekt tak přispívá k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Termín realizace je stanoven na 31.12.2018.

Náklady na projekt činí 37 852 364,00 Kč.

Podpora z veřejných zdrojů činí 11 355 709,20 Kč.

 

to the list of Madetovinky...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
We think of natureDownload catalogue

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenensksk