myslíme na príroduStáhnout katalog
Madeta.cz

Mliečny výrobok roka 2023

Jedinečný údený syr bol jednoznačným favoritom.
Mliečny výrobok roka 2023

Sýr na panvici porazil všetky

Jubilejného 20. ročníka súťaže "Mliečny výrobok roka" sa tento rok zúčastnilo 20 domácich výrobcov, ktorí prihlásili spolu 52 výrobkov. Výrobky boli hodnotené v 10 súťažných kategóriách.

Absolútnym víťazom tohtoročnej súťaže sa stal Syr na panvici s údeným syrom! Porotcovia mu udelili 97,3 bodu zo 100 možných. Nás v Madete to však neprekvapilo. Vieme, že náš Syr v panvici je skutočne jedinečným výrobkom našich majstrov syrárov. Údený syr obsiahnutý v tomto výrobku je navyše tradične údený na bukových štiepkach, ktoré mu dodávajú príjemne dymovú chuť.
Ako a kedy sa uskutočnilo hodnotenie?

Hodnotenie za účasti 16 nezávislých porotcov sa uskutočnilo 24. apríla v Ústave mlieka, tukov a kozmetiky VŠCHT v Prahe. Pri hodnotení sa posudzovala nielen celková kvalita prihlásených súťažných vzoriek, ale aj komerčné rozšírenie na trhu, marketingové aktivity zamerané na podporu predaja a správnosť označovania výrobkov podľa platnej potravinovej legislatívy.

Výsledky podujatia Mliečny výrobok roka 2023 boli vyhlásené 1. júna za účasti zástupcov verejného života, médií a, samozrejme, odborníkov a manažérov mliekarenského priemyslu a poľnohospodárskej prvovýroby na spoločenskom a odbornom podujatí Oslava mlieka v zaujímavom prostredí Národného poľnohospodárskeho múzea v Prahe, ktoré umocnilo význam tohto potravinárskeho podujatia.

Odborníci a verejnosť si tak pripomenuli Svetový deň mlieka, ktorý sa z iniciatívy Medzinárodnej mliekarenskej federácie oslavuje každoročne od roku 1957 a pripadá na 1. júna. Záštitu nad tohtoročnými oslavami prevzal minister pôdohospodárstva Ing. Zdeněk Nekula.

Na záver slávnosti Českomoravský mliekarenský zväz a Mliečna sekcia Potravinárskej komory ČR vyhlásili nový ročník súťaže Mliečny výrobok roka 2024.

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na príroduStáhnout katalog

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk