myslíme na příroduVyhraj s romadurem
Madeta.cz

Modernizace balení trvanlivého mléka

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr d) Zpracovatelské podniky velké
Modernizace balení trvanlivého mléka

Cílem operace jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Předmětem projektu je nákup nové aseptické balící linky, která částečně nahradí původní kapacity. Celá balící linka se sestává z aseptické plničky, akumulátoru (vyrovnávání výkyvů ve výrobě), aplikátoru víček, řídícího modulu a zařízení pro kompletaci kartonů. Aseptická plnička s integrovanou sanitační jednotkou a desinfekcí obalů peroxidem vodíku umožní balit do 1l nápojových kartonů s možností aplikace víčka. Jedná se o moderní vysokokapacitní zařízení s možností propojení na automatickou regulaci celého výrobního procesu. Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je 31.12.2023

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

0
myslíme na příroduVyhraj s romadurem

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtubelogo Tiktok

cscsenensksk