Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
myslíme na příroduSýr na pánev
Madeta.cz

Modernizace odkapních drah

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
Modernizace odkapních drah

Projekt bude realizován v rámci Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr d) Zpracovatelské podniky velké.

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Stručný popis a hlavní cíle projektu

Předmětem projektu je zlepšení a větší variabilita technologie výroby modrých sýrů. Jedná se zejména o možnost dostatečného odkapu a prokysání sýrů, dokonalou sanitovatelnost zařízení a zvýšení kapacity zpracování.
Modernizace odkapních drah má zajistit dostatečné prokysání sýrů, které souvisí s homogenní a řízenou teplotou sýrů po dobu zdržení sýrů na drahách. Stejně důležitá je i možnost časové volby otáčení sýrů, která má přímý vliv na tvar sýrů. Další výhodou je dokonalá čistitelnost zařízení, kterou zajišťuje moderní konstrukce zařízení. Hlavním přínosem bude egalizace tvaru a hmotnosti jednotlivých bochníků sýrů. Rozšíření kapacity odkapních drah zajistí vždy technologickou potřebu dostatečného prokysání a odkapání sýrů. Tento projekt jednoznačně povede ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MADETA a.s. na trhu.
Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2022

na přehled Madetovinek...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
myslíme na příroduSýr na pánev

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenensksk