Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací
myslíme na příroduSýr na pánev
Madeta.cz

Inovace výroby sýrů závodu Madeta Planá nad Lužnicí

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií...
Inovace výroby sýrů závodu Madeta Planá nad Lužnicí

Společnosti MADETA a.s. byl schválen projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.


Název projektu: INOVACE VÝROBY SÝRŮ ZÁVODU MADETA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Cíl operace: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh


Stručný popis a hlavní cíle projektu

Předmětem projektu je rozšíření sortimentu sýrového programu závodu Madeta Planá nad Lužnicí o nový typ sýra s novými chuťovými vlastnostmi dosaženými úpravou zrání a mikrobiálními kulturami, včetně nového způsobu balení typu Plasticoat. Dále pak investice do technologických zařízení a vývoj nových výrobních postupů v zásadních částech fermentačního procesu - výroba sýrového zrna, tvarování, lisování a solení sýrů nejen pro nový typ sýra, ale pro celý sýrový program s hlavním cílem prodloužení trvanlivosti.

U nového výrobku a také u stávající produkce lze tohoto cíle dosáhnout jen zlepšením zásadních sekcí výrobního postupu a instalací částí nové výrobní linky. Kromě uspokojení požadavků konzumentů je cílem zvýšit konkurenceschopnost této kategorie sýrů vyráběných v závodu MADETA Planá nad Lužnicí.

Strategickým postupem k úspěšnému dosažení těchto cílů je spolupráce s kompetentním odborným subjektem, Výzkumným ústavem mlékárenským s. r. o., který se bude podílet na vývoji receptury nového produktu, návrhu sestavy technologických zařízení a výrobního postupu pro nový typ sýra včetně návrhu inovace obalu a procesu zrání.
Hlavním technologickým cílem bude inovace výroby zrna, jeho tvarování, lisování a solení, a to jak pro nový výrobek, tak i pro celou stávající produkci sýrů.

Předpokládaný termín ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2021

na přehled Madetovinek...

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

0
myslíme na příroduSýr na pánev

logo Facebooklogo Instagramlogo Youtube

cscsenensksk